1. E-POE KASUTAJATINGIMUSED

1.1. Käesolevad kasutajatingimused kehtivad Maxikaubad OÜ hallatavast HispaaniaKeeleKursused.ee e-poest ostetud hispaania keele kursustele.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eestis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel on antud kasutajatingimustega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele kasutajatingimustele reguleerivad kliendi ning teenuse osutaja (Maxikaubad OÜ) vahelisi suhteid hinnakiri, praktika ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Ostukeskkonnas tellimuse vormistamisega kinnitab klient, et on nõus kasutajatingimustega ning kohustub neid täitma.

2. HINNAKIRI

2.1. Ostukeskkonnas müüdavate kursuste hinnad on kõik eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%). Kuna tegemist ei ole füüsiliste toodetega, siis saatmiskulusid ei lisandu

2.2. Maxikaubad OÜ jätab endale õiguse korrigeerida kursuste hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.3. Täpsema informatsiooni meie kursuste hindade kohta leiab ostukeskkonnast.

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1 Valige välja Teile sobiv kursus ning vajutage nuppu “Osta see kursus” ning seejärel “Vaata ostukorvi”. Järgnevalt on vajalik täita ankeet kontaktandmetega, valida maksmisviis, milleks on pangaülekanne Swedpanka (võimalik ka maksta sularahas) , siis klikkige nupule “KINNITAN TELLIMUSE”.

3.2. Peale tellimuse tegemist saadetakse koheselt teile kaks emaili. Üks nendest on tellimuse kinnitus ja teine sisaldab teie uut kasutajanime ja salasõna, millega saate ka õpikeskkonda sisse logida. Kursus aktiveeritakse kohe peale makse laekumist meie arvele ja kinnituseks saadame ka emaili selle kohta.

3.3. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

5.1. Maxikaubad OÜ-l on õigus tühistada kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud.

5.2. Kui kursus ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus raha tagasi saada 14 päeva jooksul alates kursuse kättesaamisest. Sellisel juhul tagastame raha ja klient kaotab kursusele juurdepääsu.

5.3. Kui Klient soovib tagastatava kursuse vahetada teise taseme kursuse vastu, siis see on võimalik samuti esimese 14 päeva jooksul. Kui teine kursus on kallim, siis klient teeb vastava juurdemakse ja kui on odavam, siis tagastame vahemaksumuse.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Kõiki hispaaniakeelekursused.ee külastamise ja kursuste ostmise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Maxikaubad OÜ kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab kliendi personaalseid andmeid ostetud kursuste ja uudiskirja saatmiseks kliendile või muude tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ettevõtte andmebaasist.

6.2. Maxikaubad OÜ ei vastuta kursuste mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majore).

6.3. Maxikaubad OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kursuste omandamine

6.4. Maxikaubad OÜ keelab kategooriliselt kasutada meie kursuste materjale edasimüügi või tasuta levitamise eesmärgil

6.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on kliendil ja/või Maxikaubad OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vastavasse riigiametisse ja/või kohtusse.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1 Maxikaubad OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

7.2 Klient annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-maili aadress jne.)


7.3 HispaaniaKeeleKursused.ee e-poel on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.


7.4 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine


7.5 Elektroonilisi isikuandmeid kasutatakse otsepostituseks vaid siis, kui Klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel hispaaniakeelekursused.ee

7.6 Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitikaga, mis reguleerib ka teie käesoleva e-poe külastust ja sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas HispaaniaKeeleKursused.ee kogub, kasutab ja avaldab oma klientide isikut tuvastavaid andmeid.